1200px Melvil Dewey 224x300 Psykologisk paus

Melvil Dewey är alltså upphovsman till det klassifikationssystem som används på bibliotek världen över och den här bilden är tagen från wikipedia.

Och så är det här mannen som är anledningen till att jag nu sitter och försöker hålla ordning på schema, tabeller, anmärkningar och notationer. Anledningen till att jag på bibblan säger “Ska jag ta och sätta upp Dewey?”. Anledningen till att jag idag lärde mig det mycket användbara begreppet psykologisk paus.

För i Dewey Decimalklassifikation används kommat som en psykologisk paus, för att psykologer har sagt att vi har lättare att minnas långa sifferkombinationer på det viset.

Jag tycker att psykologisk paus låter mycket skönt. Antingen kan man ju se det som en paus där man avskärmar allt, går in lite i sig själv och lite sådär meditativt hämtar hem psyket (låter flummigt, ja). Eller så skulle man ju kunna se det som en paus från just ens psyke eller en paus från sitt psykologiserande över tillvaron (om man är lagd åt det hållet, vilket jag är).

Hur man än väljer att tolka det, tycker jag att den här terminen och hösten ska innehålla många psykologiska pauser, vare sig det gäller bokhänvisningar på bibblan eller för min egen skull.